O nas

Rys historyczny

dekret_mPoczątki Łomżyńskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej sięgają roku 2006, kiedy to 8 października miała miejsce w kościele OO. Kapucynów w Łomży Msza św. prymicyjna ks. Andrzej Komorowskiego FSSP z Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra. Przygotowanie tej celebracji scaliło grupę wiernych z Łomży i Zambrowa, która od tej pory postanowiła wspólnie działać, aby  Msza św. w klasycznym rycie rzymskim znalazła swoje stałe miejsce w Łomży. 24 listopada 2006 r. na ręce ówczesnego ordynariusza łomżyńskiego ks. bp. St. Stefanka TChr złożyliśmy pismo, w którym prosiliśmy o stworzenie możliwość przeżywania Najświętszej Ofiary według mszału rzymskiego z 1962 roku. Odpowiedzi nigdy nie otrzymaliśmy.  Przez kolejne lata Msza św. trydencka była odprawiana przez ks. Andrzeja Komorowskiego FSSP i drugiego kapłana pochodzącego z Łomży – członka Instytutu Dobrego Pasterza, ks. Grzegorza Śniadocha IBP przy okazji ich wizyt w domach rodzinnych. 7 lipca 2007 r. nasz umiłowany Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił Motu Proprio „Summorum Pontificum”, w którym udzielił wszystkim kapłanom pozwolenia na odprawianie Mszy św. trydenckiej. Pełni radości i nadziei rozmawialiśmy w tej sprawie z niektórymi proboszczami łomżyńskich parafii. Wspierał nas w tym ś.p. ks. kanonik Józef Milanowski. Ze strony proboszczów nie spotkaliśmy się ze zrozumieniem. Wobec tego, w myśl zapisów motu proprio, 17 października 2007 r. zwróciliśmy się z pisemną prośbą o pomoc do naszego Ordynariusza. Ponownie nie doczekaliśmy się żadnej odpowiedzi. W tej sytuacji, jak przewiduje wspomniany już dokument, poprosiliśmy o pomoc Papieską Komisję „Ecclesia Dei”. W dniu 8 listopada 2008 r. wysłaliśmy do Rzymu pismo w tej sprawie. Nie znajdując pomocy i zrozumienia w Łomży, spotkaliśmy się z dobrym przyjęciem w pallotyńskiej parafii w Ostrołęce-Wojciechowicach. Pochodzący z Zambrowa wikariusz tej parafii – ks. Tomasz Stefanowski SAC po rozmowie z ks. prałatem J. Sołowianiukiem, rozpoczął regularne odprawianie wg Mszału bł. Jana XXIII. Po raz pierwszy miało to miejsce 30 grudnia 2007 r. Początkowo Msze św. odbywały się w 1 i 3 niedzielę miesiąca, a od września 2008 r. w 2 i 4 niedzielę miesiąca. W tym okresie udało nam się trzykrotnie zorganizować dni skupienia w Sanktuarium w Hodyszewie. Szczęśliwy ten czas zakończył się 27 czerwca 2010 r., kiedy to ks. Tomasz Stefanowski SAC odprawił dla nas ostatnią Mszę św. Od września nasz celebrans zaczął pracę w Radomiu. W drugiej połowie 2011 roku ujawniła się w naszym środowisku grupa osób, która doprowadziła do bliższej współpracy ze środowiskiem Instytutu Dobrego Pasterza. Intensywne rozmowy koncepcyjne, prowadzone najpierw z ks. Grzegorzem Śniadochem IBP, a następnie podjęte poszukiwania kapłana, zainteresowanego sprawowaniem Liturgii Łacińskiej w tradycyjnej formie, dały efekt w postaci dotarcia do takiej osoby – neoprezbitera ks. Pawła Nocko. W dniu 17 stycznia 2012 roku wystosowaliśmy pismo do nowego Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego, prosząc go o umożliwienie nam uczestniczenia w regularnych Mszach św., sprawowanych wg Mszału bł. Jana XXIII. Prosiliśmy także księdza Biskupa o błogosławieństwo dla wspólnoty, która pragnie odkrywać piękno tradycyjnych form liturgicznych Kościoła. W treści pisma wspomnieliśmy także, że zwróciliśmy się z prośbą o opiekę nad naszą grupą do ks. Pawła Nocko – wikariusza Parafii pw. Krzyża św. w Łomży, który wyraził chęć sprawowania takiej opieki, warunkując ją aprobatą księdza Biskupa, oraz że nasza prośba została skonsultowana z ks. inf. Janem Sołowianiukiem (Przewodniczącym Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej), który pozytywnie ocenił naszą prośbę. W kolejnych tygodniach otrzymaliśmy jednak ustną informację, że ksiądz Biskup nie wyraził zgody na opiekę nad naszą grupą ze strony ks. Pawła Nocko, przeznaczając go do innych zadań. W tym okresie duże znaczenie miała dla nas aktywność i zaangażowanie diakona, a następnie księdza Sergiusza Orzeszko. 24 marca 2012 roku w Łomży w kościele pw. Bożego Ciała odbyła się Msza św. prymicyjna sprawowana przez ks. Sergiusza Orzeszko IBP, w której uczestniczył, jako obserwator, ks. inf. Jan Sołowianiuk, pochlebnie wyrażając się po jej zakończeniu o celebransie i samej celebrze. W tej sytuacji, i wobec braku formalnej odpowiedzi na nasze pismo ze stycznia 2012 roku, w dniu 13 lipca 2012 roku wystosowaliśmy do Biskupa Łomżyńskiego kolejne pismo, w którym, za jego zgodą, wskazaliśmy osobę ks. Sergiusza Orzeszko IBP, jako deklarującego możliwość trwałej obecności i pracy duszpasterskiej w Łomży. Na to pismo otrzymaliśmy formalną odpowiedź, datowaną 16 sierpnia 2012 roku i podpisaną przez ks. Infułata Jana Sołowianiuka, Wikariusza Biskupiego, w którym udzielono odmownej odpowiedzi na naszą prośbę. Jako zasadniczy argument wskazano na brak odpowiednio przygotowanego kapłana w Diecezji Łomżyńskiej. Ponownie sprawy nabrały tempa jesienią 2012 r., gdy w pobliskim Białymstoku zostało powołane duszpasterstwo Tradycji. Opieka duszpasterska w nim została powierzona ks. Grzegorzowi Śniadochowi IBP. Porozumieliśmy się z OO. Kapucynami, którzy zgodzili się udostępnić świątynię i 9 grudnia miała mieć miejsce pierwsza celebracja ks. Śniadocha. Dowiedzieliśmy się ze smutkiem o nie przychylnym stanowisku Kurii, które wyraziło się w zakazie tej i innych regularnych celebracji. Dlatego też 8 grudnia 2012 r. przy wydatnej pomocy Stowarzyszenia „Una Voce Polonia” i Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra wysłaliśmy pismo do PK „Ecclesia Dei”, w którym prosiliśmy o pomoc. Tym razem spotkaliśmy się z przychylnym przyjęciem ks. biskupa, który dekretem z dnia 22 listopada 2012 r., przydzielił nam duszpasterza w osobie ks. dr. Radosława Kubła. Pierwsze spotkanie z ks. dr. Radosławem Kubłem miało miejsce 17 marca 2013 r. w Centrum Katolickim w Łomży.

opracował Andrzej Brzóska